Konfirmationerne i 2021

Med baggrund i den usikkerhed, den sundhedsmæssige situation medfører, og ikke mindst de mulige restriktioner i antal af indbudte, som vi allerede oplevede sidste år, har vi besluttet at tilbyde dette års konfirmander alternativer til forårets konfirmationsdatoer.

De planlagte datoer var 25/4 i Våbensted og 2/5 i Slemminge.

Disse datoer står det vores konfirmandfamilier frit for at vælge, omend det kan ske, at de må aflyses, hvis sundhedsmyndighederne pålægger os det.

Alternativet er datoer på den anden side af sommerferien:

Lørdag 21/8 kl 10.30 i Våbensted og søndag 22/8 kl 10.30 i Slemminge.