Menighedsråd Slemminge – Fjelde

Formand

Anette Eitz Watz

Fjelde Byvej 15, 4990 Sakskøbing

Mobil tlf. 51 70 53 58

Mail: anette.watz@gmail.com

Næstformand

Anders Bruhn Knudsen

Sortebyvej 10, 4990 Sakskøbing

Sekretær

Jesper Huese Nielsen

Lille Slemmingevej 3, 4990 Sakskøbing

Mobil tlf. 20 43 45 30

Kirkeværge / kasserer

Charlotte Kamper

Engestoftevej 94, 4990 Sakskøbing

Mobil tlf. 20 65 33 03

Formand for præstegårdsudvalget

Niels Skaaning

Lille Slemmingevej 27, 4990 Sakskøbing

Mobil tlf. 22 98 67 82

Kontaktperson

Henning Jensen

Engestoftevej 98, 4990 Sakskøbing

Menigt medlem

Brian Knud Olsen

Lille Slemmingevej 3, 4990 Sakskøbing

Sognepræst

Kenneth Bjørnholt Jacobsen

Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing

Tlf. 54 77 93 99

Mail: kebj@km.dk

Forretningsfører

Charlotte Hannibal

Nysted kirkekontor

Østergade 24C, 4880 Nysted

Tlf 5487 1341

Bygningskyndig

Dennis Jørgensen