Personale

Fælles for alle fire kirker:

Kirkesanger Anne Jensen

Kirkesanger Asger Poulsen

Organist Michael Weiler

Organistvikar Jesper Bay Jensen

For Slemminge og Fjelde sogne:

Kirketjener og graver Jeppe Axen

tlf 2329 9996

graver.slemminge.fjelde@gmail.com

For Våbensted og Engestofte sogne:

Kirketjener og graver Johnna Bjørn

Assistent Per Kruse

tlf 2074 6385

johnnagraver@mail.dk

Sognepræst Kenneth Bjørnholt Jacobsen

Engestoftevej 47

4990 Sakskøbing

tlf 5477 9399

kebj@km.dk