Prædikener

Forsøgsvis vil jeg uploade prædikener her. Og lige knytte et par ord til dem:

I denne tid er også prædikenerne ramt af tids- og pladsbegrænsning, fordi gudstjenesterne som sådan er det. Jeg håber imidlertid, at der er nogle, der vil få glæde af disse skriverier – også selvom prædikener efter min erfaring kun i begrænset omfang fungerer efter hensigten, når de læses. Nej, prædikenen er en mundtlig genre – og fungerer bedst i mødet mellem præst og menighed. Skulle dette her føre til, at du kommer i kirke til gudstjeneste, så er det kun godt.

Mht bibelteksterne, som prædikenerne skal forholde sig til, så finder du dem oppe under Links ved at klikke på tekstrækkerne. For tiden læses i vore 4 kirker alene evangelieteksten. Du kan evt se nærmere om gudstjenesten under Kirke i Coronaens tid.