Bisættelse/begravelse


Når en af vores kære går bort, er der midt i sorgen mange ting at få orden på. Et af de første skridt er at tage kontakt til en bedemand, som udover at tage sig af det indledende papirarbejde, tager kontakt til en sognepræst – hvis bisættelsen eller begravelsen skal foregå fra en kirke. De pårørende aftaler med sognepræsten tid og sted for den kirkelige handling – og tid og sted til en samtale. Denne samtale danner baggrund for den tale, som præsten holder ved bisættelsen/begravelsen. Vi aftaler også her salmevalg og andet praktisk.

Angående pyntning af kirken kontaktes graverne – se evt. under “kontakt”.

Første søndag i november hvert år har vi en Allehelgen-gudstjeneste – som en særlig mindegudstjeneste for dem, der er gået bort i løbet af året. Her mindes vi ved at nævne de afdøde ved navn og tænde et lys for dem. Det kan være en god måde at mindes på.