Konfirmation

Hvis du vil konfirmeres, skal du følge en forberedelse, der normalt begynder i september og slutter i april. Du kan få en af dine forældre til at melde dig til med de sedler, som bliver omdelt i skolen. De skal sendes/afleveres til præsten.


Vi begynder med en opstarts-gudstjeneste for konfirmanderne og deres nærmeste familie. Denne gudstjeneste afbrydes undervejs, hvor vi tager tid til at forklare, hvad der sker i løbet af en gudstjeneste. Altså en håndholdt gudstjeneste – som forberedelse til konfirmandernes og deres familiers deltagelse i gudstjenestelivet. Efter denne gudstjeneste har vi et infomøde for forældre og konfirmander, hvor forventninger afstemmes og præsten fortæller om, hvad der kommer til at ske i løbet af konfirmationsforberedelsen. Her kan man også nå at tilmelde sig forberedelsen. Det finder typisk sted en hverdagsaften i september i Slemminge eller Våbensted præstegård.

Konfirmationsforberedelsen finder normalt sted, når man går i 7. klasse. For at blive konfirmeret, skal du være døbt. Er du ikke døbt, når du begynder på forberedelsen, kan du nå at blive døbt, inden du bliver konfirmeret. Du kan også sagtens melde dig til forberedelsen, selvom du ikke er sikker på, at du vil konfirmeres.

Selve konfirmationerne finder sted søndage kl 10 og 12:

 2024:

21/4 Engestofte og Våbensted

5/5 Fjelde og Slemminge

Principperne for datoernes fordeling er følgende:

 I Våbensted/Engestofte: 3. søndag efter påske.

 I Slemminge/Fjelde:: 1. søndag i maj.