Menighedsråd Slemminge – Fjelde

Formand

Anette Eitz Watz

Fjelde Byvej 15, 4990 Sakskøbing

tlf 51 70 53 58

mail: anette.watz@gmail.com

Næstformand

Niels Skaaning

Lille Slemmingevej 27, 4990 Sakskøbing

tlf 22 98 67 82

Sekretær

Jesper Huese Nielsen

Lille Slemmingevej 3, 4990 Sakskøbing

tlf 20 43 45 30

Kirkeværge / kasserer

Charlotte Kamper

Engestoftevej 94, 4990 Sakskøbing

tlf 20 65 33 03

Formand for præstegårdsudvalget

Niels Skaaning

Lille Slemmingevej 27, 4990 Sakskøbing

tlf 22 98 67 82

Kontaktperson

Henning Jensen

Engestoftevej 98, 4990 Sakskøbing

Menigt medlem

Brian Knud Olsen

Lille Slemmingevej 3, 4990 Sakskøbing

Sognepræst

Kenneth Bjørnholt Jacobsen

Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing

tlf 54 77 93 99

mail: kebj@km.dk

Forretningsfører

Charlotte Hannibal

Nysted kirkekontor

Østergade 24C, 4880 Nysted

tlf 5487 1341

Bygningskyndig

Dennis Jørgensen