Menighedsråd Slemminge – Fjelde

Formand
Anette Eitz Watz
Fjelde Byvej 15, 4990 Sakskøbing
Mobil tlf. 51 70 53 58
Mail: anette.watz@gmail.com

Næstformand
Charlotte Kamper Engestoftevej 94, 4990 Sakskøbing Mobil tlf. 20 65 33 03

Sekretær
Jesper Huese Nielsen
Lille Slemmingevej 3, 4990 Sakskøbing Mobil tlf. 20 43 45 30

Kirkeværge / kasserer
Morten Stentebjerg-Olesen
Kartofte Byvej 14, 4990 Sakskøbing Mobil tlf. 51 23 50 18

Formand for præstegårdsudvalget
Niels Skaaning
Lille Slemmingevej 27, 4990 Sakskøbing Mobil tlf. 22 98 67 82

Kontaktperson Henning Jensen
Engestoftevej 98, 4990 Sakskøbing Mobil tlf.

Anders Bruhn Knudsen Sortebyvej 10, 4990 Sakskøbing

Sognepræst
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 93 99
Mail: kebj@km.dk

Forretningsfører
Lisbet Pejter Andersen
Åvænget 1, 4891 Toreby L
54869696 / 51244411
Mail: lpa@lpa4891.dk

Bygningskyndig
Dennis Jørgensen