Borger.dk

Som det er i dag, kommer man ikke let udenom det digitale, hvis man vil henvende sig til det offentlige Danmark. Folkekirken er den lokale kirkebogsførende myndighed, der på statens vegne gennemfører diverse registreringer, som f.eks. navneændringer, fødselsregistreringer osv.

Måden at få dette gjort på, er at søge via https://www.borger.dk/, hvorefter ansøgningen sendes digitalt til den lokale sognepræst, som herefter ekspederer sagen.

Er det af gode grunde umuligt at tilgå den digitale vej, må man henvende sig til den kirkebogsførende sognepræst.