Menighedsråd Våbensted – Engestofte

Formand

Knud-Erik Rasmussen

Maribovej 129, 4990 Sakskøbing

Mail: ker129@anarki.dk

tlf. 54 70 50 25, mobil 40 50 50 25

Næstformand

Karsten Petersen

Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing

tlf 2194 6008

Valgt kasserer

Arne Madsen

Engestoftevej 162, 4930 Maribo

tlf 2070 8694

Kontaktperson og præstegårdudvalgsformand

Connie Rasmussen

Maribovej 129, 4990 Sakskøbing

tlf 2240 9460

Kirkeværge for Våbensted og begge kirkegårde

Peter Ries

Stenstrupvej 9, 4990 Sakskøbing

tlf 4015 6358

Kirkeværge for Engestofte kirke og bygningsansvarlig

Arne Madsen

Engestoftevej 162, 4990 Sakskøbing

tlf 2070 8694

Sekretær (sammen med Knud Erik)

Anette Søndergaard

Engestoftevej 91, 4990 Sakskøbing

tlf 3026 0179

Menige medlemmer

Maja Ørtenblad

Tine Petersen

Suppleant

Carsten Dunk Hansen

Præstegårdsudvalg

Connie, Anette og Tine

Aktivitetsudvalg

Connie, Tine og Maja

Sognepræst

Kenneth Bjørnholt Jacobsen

Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing

Tlf. 54 77 93 99

Mail: kebj@km.dk

Forretningssfører

Charlotte Hannibal

Nysted kirkekontor

Østergade 24 C, 4880 Nysted

Tlf 5487 1341

Bygningssagkyndig

Tømrermester Lindy Fynholm

Maribo

tlf 4076 2686