Menighedsråd Våbensted – Engestofte

Formand

Knud-Erik Rasmussen

Maribovej 129, 4990 Sakskøbing

mail: ker129@anarki.dk

tlf 54 70 50 25, mobil 40 50 50 25

Næstformand

Karsten Petersen

Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing

tlf 21 94 60 08

Valgt kasserer

Arne Madsen

Engestoftevej 162, 4930 Maribo

tlf 20 70 86 94

Kontaktperson og præstegårdudvalgsformand

Connie Rasmussen

Maribovej 129, 4990 Sakskøbing

tlf 22 40 94 60

Kirkeværge for Våbensted og begge kirkegårde

Peter Ries

Stenstrupvej 9, 4990 Sakskøbing

tlf 40 15 63 58

Kirkeværge for Engestofte kirke og bygningsansvarlig

Arne Madsen

Engestoftevej 162, 4990 Sakskøbing

tlf 20 70 86 94

Sekretær (sammen med Knud Erik)

Charlotte Hannibal

Nysted kirkekontor

Østergade 24 C, 4880 Nysted

tlf 54 87 13 41

Menige medlemmer

Anette Søndergaard

Maja Ørtenblad

Tine Petersen

Suppleant

Carsten Dunk Hansen

Præstegårdsudvalg

Connie, Anette og Tine

Aktivitetsudvalg

Connie, Tine og Maja

Sognepræst

Kenneth Bjørnholt Jacobsen

Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing

tlf 54 77 93 99

mail: kebj@km.dk

Forretningssfører

Charlotte Hannibal

Nysted kirkekontor

Østergade 24 C, 4880 Nysted

tlf 54 87 13 41

Bygningssagkyndig

Tømrermester Lindy Fynholm

Maribo

tlf 40 76 26 86