Menighedsråd Våbensted – Engestofte

Formand
Knud-Erik Rasmussen
Maribovej 129, 4990 Sakskøbing
Mail: ker129@anarki.dk
tlf. 54 70 50 25, mobil 40 50 50 25

Næstformand
Karsten Petersen
Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing
tlf 2194 6008

Valgt kasserer
Arne Madsen
Engestoftevej 162, 4930 Maribo
tlf 2070 8694

Kontaktperson og præstegårdudvalgsformand
Connie Rasmussen
Maribovej 129, 4990 Sakskøbing
tlf 2240 9460

Kirkeværge for Våbensted og begge kirkegårde
Peter Ries
Stenstrupvej 9, 4990 Sakskøbing
tlf 4015 6358

Kirkeværge for Engestofte kirke og bygningsansvarlig
Arne Madsen
Engestoftevej 162, 4990 Sakskøbing
tlf 2070 8694

Sekretær (sammen med Knud Erik)
Anette Søndergaard
Engestoftevej 91, 4990 Sakskøbing
tlf 3026 0179

Bjanka Albers Krårupvej 17, 4990 Sakskøbing

Tine Petersen

Suppleanter Maja Ørtenblad Carsten Dunk Hansen

Præstegårdsudvalg
Connie, Anette og Tine

Aktivitetsudvalg
Connie, Anette, Bjanka, Tine og Maja

Sognepræst
Kenneth Bjørnholt Jacobsen
Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 93 99
Mail: kebj@km.dk

Forretningssfører
Lisbet Pejter Andersen
Åvænget 1, 4891 Toreby L
54869696/51244411
Mail: lpa@lpa4891.dk

Bygningssagkyndig
Tømrermester Lindy Fynholm
Maribo
tlf 4076 2686