Kirkebladet

En gang pr anden måned har pastoraterne i og omkring Sakskøbing nogle sider i Sakskøbing avisen. Her finder man diverse meddelelser om de kommende måneders kirkeliv, samt nyttige informationer – feks også gudstjenestelisten med tider og steder.

Skulle avisen være blevet væk, kan man se vores pastorats side her: