Kirkebil


Kirkebil kan bestilles til gudstjenester i pastoratet ved henvendelse til:

Anette Watz 51 70 53 58

Knud Erik Rasmussen 40 50 50 25.