Navneændring

Det hænder nogle gange – af forskellige grunde – at man ønsker at ændre sit navn. I givet fald skal man ansøge over nettet, og man er så underlagt gældende lovgivning, og skal (undtagen i forbindelse med vielse) betale et gebyr, som dækker sagsomkostningerne. Det er ens lokale sognepræst, der som kirkebogsførende foretager sagsbehandlingen (uden dog at modtage gebyret). Hvordan gør man? Det er nok mest praktisk at henvise til følgende side på borger.dk:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring