Vielse

At blive viet er at binde sig til hinanden og love at gå sammen gennem livets op- og nedture. Det er ikke altid nemt, og derfor er Guds velsignelse en god støtte at få med på vejen.


Hvis I ønsker at blive viet i en af pastoratets kirker, skal I først kontakte sognepræsten for at vi kan finde en dato og et tidspunkt. Dernæst skal I gå på borger.dk, hvor I skal udfylde en ægteskabserklæring, så jeres bopælskommune kan udstede en prøvelsesattest – den må
dog ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsestidspunktet. Prøvelsesattesten sendes eller medbringes til præsten, som skal have den for at I kan blive viet. Evt. navneændringer i forbindelse med vielsen skal I også søge på borger.dk.
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes
Naturligvis skal I også til en samtale med præsten, hvor vi gennemgår vielsesritualet, vælger salmer og i det hele taget får talt vielsen godt igennem. Datoen aftaler vi evt. samtidig med datoen for vielsen. Efter samtalen eller ifm, denne kan vi mødes i kirken og øve ritualet igennem – både bestman og den, som skal følge bruden op, er velkommen.


Såfremt der ikke findes en tilknytning til den valgte kirke, enten gennem historie med denne kirke eller bolig i sognet, må der betales for de udgifter, som pastoratet har ved brug af kirken og alt øvrigt personale end præsten. Det beløber sig til 4145 kr plus blomster, hvilket normalt er cirka 250 kr. Denne regning skal være betalt 3 uger før handlingen – ellers må vi desværre aflyse.


Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Hvis I er borgerligt viet, er der mulighed for at komme hen i kirkens rum og få ægteskabet velsignet. Det forgår ved en velsignelsesgudstjeneste, der næsten fuldstændigt ligner kirkebrylluppet. Henvend jer til præsten og aftal dag og tidspunkt, samt naturligvis en samtale med om ritualet, salmer osv – ganske som ved en kirkelig vielse. Vilkårene er helt de samme, bortset fra at prøvelsesattest ikke er nødvendig.


Sølvbryllup, guldbryllup og lign.
Mange par ønsker at forny deres ja til hinanden, når ægteskabet når de store mærkedage. Det skal der være mulighed for. Kontakt præsten og aftal nærmere. Vilkårene er de samme som ved velsignelse af allerede indgået ægteskab.